Karta klubowa – premium

– Bezpłatny wstęp na imprezy płatne lub po obniżonej do 50% cenie na imprezy specjalne ważne do godz. 23.00 dla 1 osoby
– 10% rabat na zakupy na barze. Im częściej korzystasz z naszej karty tym twój rabat może być większy
– Bezpłatną, telefoniczną rezerwację boksów lub stolików – wystarczy, że podasz numer karty klubowej
– Specjalne promocje na barze podczas wybranych imprez
– Otrzymywanie zaproszeń na imprezy specjalne

Karta klubowa – prestiż

– Bezpłatny wstęp na imprezy płatne lub po obniżonej do 50% cenie na imprezy specjalne ważne do godz. 23.00 dla 2 osób
– 20% rabat na zakupy na barze. Im częściej korzystasz z naszej karty tym twój rabat może być większy
– Bezpłatną, telefoniczną rezerwację boksów lub stolików – wystarczy, że podasz numer karty klubowej
– Specjalne promocje na barze podczas wybranych imprez
– Otrzymywanie zaproszeń na imprezy specjalne

Karta klubowa – VIP

– Bezpłatny wstęp na imprezy płatne lub po obniżonej do 50% cenie na imprezy specjalne dla 2 osób, ważne przez całą noc.
– Od 20% do 40% rabatu na zakupy w barze. Im częściej korzystasz z naszej karty tym twój rabat może być większy
– Bezpłatną, telefoniczną rezerwację boksów lub stolików – wystarczy, że podasz numer karty klubowej
– Specjalne promocje na barze podczas wybranych imprez
– Otrzymywanie zaproszeń na imprezy specjalne

Posiadacze wszystkich wyżej wymienionych kart klubowych mają pierwszeństwo przy wstępie na imprezy organizowane w klubie Best oraz Vehikuł Czasu

 Zasady przyznawania kart klubowych:

– Karty klubowe przyznawane są stałym klientom bezterminowo, uznaniowo lub na zasadach komercyjnych
– Karty klubowe są personalizowane numerem i przypisane do konkretnego posiadacza, dlatego też nie mogą być użyczane osobom trzecim. Karty niebędące własnością osoby posługującej się nią, będą odbierane.
– Karta klubowa ważna jest tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej właściciela
– Karta jest własnością firmy Best s.c. i Klub zastrzega sobie prawo do jej odebrania osobom nieprzestrzegającym regulaminu Klubu, godzących w jego dobre imię lub w szczególnych przypadkach nawet bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionych kosztów.

Karta Klubowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.
Wydanie Karty Klubowej jest bezpłatne. Za wyrobienie duplikatu Klub pobiera opłatę w wysokości 50zł.
Osoby otrzymujące Karty Klubowe wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na użytek wewnętrzny Klubu oraz celów marketingowych.

W przypadku zgubienia Karty należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro klubu (tel. 789 444 789). Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle korzystania z Karty Klubowej rozstrzyga arbitralnie ich wydawca.

Jeżeli jesteś częstym gościem klubów i chciałbyś stać się posiadaczem naszej karty klubowej to nic trudnego! Wystarczy, że zgłosisz się do kasjera na wejściu do klubu w trakcie piątkowej lub sobotniej imprezy i wypełnisz formularz rejestracyjny oraz przekonasz go, że to właśnie Ty powinieneś otrzymać naszą kartę klubową.

 

Rezerwacja

Najbliższe imprezy:

1403-sroda-www
  • 14
  • 03
  • 2020

Środa Wielkopolska

09:00 pm

karnawałowy-after-vc-sroda-www
  • 29
  • 02
  • 2020

Środa Wielkopolska

09:00 pm

Polecamy